Chế Độ Ăn Của Ấu Trùng

Các nhà khoa học tại Đại học Queen Mary ở London và Đại học Quốc gia Úc đã làm sáng tỏ những thay đổi về dinh dưỡng trong giai đoạn đầu phát triển của ong mật có thể dẫn đến những đặc điểm trưởng thành rất khác nhau.

Ong chúaong thợ gần như giống hệt nhau về mặt di truyền, nhưng nhận được chế độ ăn khác với ấu trùng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các mẫu protein cụ thể trên bộ gen của chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định chúng sẽ phát triển thành loại nào.

Những protein này, được gọi là histones, hoạt động như những công tắc kiểm soát cách ấu trùng phát triển. Chế độ ăn uống xác định công tắc nào được kích hoạt. Họ phát hiện ra rằng ong chúa phát triển nhanh hơn và con đường phát triển của ong chúa được kích hoạt tích cực từ chương trình phát triển ong chúa mặc định.

Sự thay đổi này là do biểu sinh – một tập hợp các hướng dẫn năng động tồn tại ‘trên cùng’ thông tin di truyền. Các sửa đổi biểu sinh mã hóa và chỉ đạo chương trình của các sự kiện dẫn đến sự biểu hiện gen khác biệt và kết quả phát triển của ong thợ hoặc ong chúa.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Genome Research, mô tả bản đồ toàn bộ bộ gen đầu tiên về các mẫu histone ở ong mật và bản đồ đầu tiên giữa bất kỳ sinh vật cùng giới nào khác nhau về phân công lao động sinh sản.

Ong cũng là loài thụ phấn rất quan trọng – vì vậy điều quan trọng là phải hiểu sinh học phân tử của chúng, cách chúng phát triển và cơ chế điều chỉnh điều này.

Tác giả chính, Tiến sĩ Paul Hurd, từ Đại học Queen Mary ở London, cho biết: “Khả năng một cá thể ấu trùng trở thành ong thợ hoặc ong chúa là do cách bật hoặc tắt gen để đáp ứng với chế độ ăn của ấu trùng cụ thể; điều này quyết định những kết quả khác nhau như vậy từ cùng một bộ gen.”

“Chúng tôi chứng minh rằng ong chúa và ong thợ có các mẫu histone cụ thể mặc dù DNA của chúng giống nhau. Những protein này kiểm soát cả khía cạnh cấu trúc và chức năng của vật liệu di truyền của sinh vật và có khả năng xác định phần nào của bộ gen và khi nào phải được kích hoạt để đáp ứng với cả các kích thích bên trong và bên ngoài.”

Các histone có các thẻ hóa học nhỏ hoặc các sửa đổi biểu sinh cho phép chúng hoạt động khác với các thẻ không hoạt động, thường là bằng cách….

======

Bài viết được biên soạn bởi Mật Ong Golden Bee https://goldenbee.com.vn/

Tất cả về Mật Ong https://goldenbee.com.vn/mat-ong

Thông tin về Ong Mật https://goldenbee.com.vn/ong-mat

Sản phẩm Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee https://goldenbee.com.vn/san-pham/mat-ong-nguyen-chat-golden-bee

Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee

100,000500,000

Mật ong nguyên chất Golden Bee, khai thác tại Tây Nguyên.

Đóng chai theo quy trình khép kín, bảo đảm VSANTP.

Đã hạ thủy phần trong nước dưới 20%.

Đọc tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *