Phân Tích Tác Động Kinh Tế Của Ngành Ong Mật

Phân tích tác động kinh tế của ngành ong mật, ngành công nghiệp có thể phát huy những đóng góp kinh tế của mình – nhưng chỉ khi người nuôi ong, nhà nhập khẩu, nhà đóng gói và chế biến tham gia nghiên cứu

FREDERICK, Colo. (16 tháng 5 năm 2018) – Từ người nuôi ong và nhà nhập khẩu mật ong đến nhà đóng gói và chế biến, ngành mật ong đóng một vai trò đặc biệt và quan trọng trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Để minh họa tác động thực sự của ngành, Đại học California đang yêu cầu các chủ doanh nghiệp hoàn thành một cuộc khảo sát ngắn. Bảng câu hỏi sẽ đo lường tác động kinh tế của tất cả các khía cạnh của ngành ong mật bằng cách tính toán số lượng việc làm mà ngành này tạo ra và tổng hoạt động kinh tế của ngành.

Dữ liệu của bảng câu hỏi sẽ được sử dụng để tạo báo cáo cuối cùng thể hiện vai trò của ngành mật ong đối với nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung cũng như tác động của nó đối với các nền kinh tế khu vực trong cả nước.

Để đánh giá chính xác ngành công nghiệp rộng lớn và đa dạng này, Đại học California đang tìm kiếm các doanh nghiệp tạo nên ngành mật ong tham gia bảng câu hỏi. Thông tin sẽ hoàn toàn bí mật, cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến thông qua một hình thức bảo mật mà không có thông tin nhận dạng cá nhân. Những người tham gia có thời gian đến Thứ Sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018 để hoàn thành cuộc khảo sát.

Tiến sĩ Bill Matthews, Nhà khoa học Dự án, cho biết: “Trung tâm Các vấn đề Nông nghiệp của Đại học California tại UC Davis cam kết giúp các tổ chức nông nghiệp hiểu rõ hơn về tác động kinh tế của họ”. “Chúng tôi mong muốn định lượng được vai trò quan trọng của ngành mật ong đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.”

Để tham gia Bảng câu hỏi về tác động của ngành mật ong Hoa Kỳ, vui lòng truy cập Khảo sát tác động kinh tế của mật ong Hoa Kỳ trước ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Margaret Lombard, Giám đốc điều hành của Ủy ban Mật ong Quốc gia cho biết: “Ngành công nghiệp mật ong có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Hoa Kỳ. “Cuối cùng, việc có thể định lượng tác động của chúng tôi theo cách mà các ngành khác đã làm sẽ cho phép chúng tôi tạo ra thiện chí cho nhiều đóng góp trong ngành của mình.”

Để tìm hiểu thêm về Trung tâm các vấn đề nông nghiệp của Đại học California tại UC Davis, vui lòng truy cập https://aic.ucdavis.edu. Để biết thêm thông tin về Ủy ban Mật ong Quốc gia, vui lòng truy cập www.honey.com.

======

Bài viết được biên soạn bởi Mật Ong Golden Bee https://goldenbee.com.vn/

Tất cả về Mật Ong https://goldenbee.com.vn/mat-ong

Thông tin về Ong Mật https://goldenbee.com.vn/ong-mat

Sản phẩm Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee https://goldenbee.com.vn/san-pham/mat-ong-nguyen-chat-golden-bee

Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee

100,000500,000

Mật ong nguyên chất Golden Bee, khai thác tại Tây Nguyên.

Đóng chai theo quy trình khép kín, bảo đảm VSANTP.

Đã hạ thủy phần trong nước dưới 20%.

Đọc tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *