Thụ Phấn Của Ong Mật Ở Thái Bình Dương

Sự thụ phấn của ong mật rất quan trọng đối với nền nông nghiệp Tây Bắc Thái Bình Dương. Vùng PNW có sự đa dạng về cây trồng và nhiều loại cây trồng trong số đó phụ thuộc vào sự thụ phấn của ong, bao gồm một số loại trái cây và rau quả. Hiểu được động lực thụ phấn là điều quan trọng đối với người nuôi ong, người trồng trọt cũng như các nhà hoạch định chính sách. Để cung cấp thông tin chi tiết cho các bên liên quan này, chúng tôi đã tiếp tục một cuộc khảo sát kinh tế thụ phấn đối với những người nuôi ong ở các bang Tây Bắc Thái Bình Dương (Oregon, Washington và Idaho), do Tiến sĩ Burgett tại Đại học Bang Oregon khởi xướng vào năm 1986.

Báo cáo thụ phấn thường niên lần thứ 25 (2010) được công bố trên Bản tin thị trường mật ong ngày 14/01/2011. Chúng tôi đã công bố thông tin liên quan đến cuộc khảo sát thụ phấn lần thứ 26 vào tháng 4 năm 2012 (Tạp chí Ong Mỹ). Hơn nữa, kết quả khảo sát thụ phấn lần thứ 30 (năm 2015) đã được công bố vào tháng 7 năm 2016 (American Bee Journal). Ở đây chúng tôi báo cáo kết quả khảo sát từ cuộc khảo sát thường niên lần thứ 31 (Năm 2016).

Các cuộc khảo sát thụ phấn đã được gửi bằng điện tử và bằng thư đến khoảng 150 người nuôi ong thương mại ở Oregon và Washington (quản lý hơn 500 đàn ong) và những người nuôi ong bán thương mại (quản lý từ 50 đến 500 đàn ong). Bộ Nông nghiệp Idaho đã gửi bản khảo sát tới 144 người nuôi ong ở Idaho. Trong cuộc khảo sát năm 2016, chúng tôi có thể sử dụng 39 tờ khai từ 27 người nuôi ong thương mại (11 người nuôi ong thương mại ở Oregon), sở hữu trung bình 7.022 đàn ong/cá nhân (trung bình đơn giản) và 10 câu trả lời khảo sát từ những người nuôi ong bên lề, những người sở hữu trung bình 271 đàn ong /cá nhân cộng với hai người nuôi ong quy mô nhỏ. Những người trả lời này đã quản lý tổng cộng 154.483 đàn ong, chiếm 61% tổng số đàn ong mật ước tính của USDA ở ba bang PNW (Oregon được đại diện bởi 65% đàn ong ước tính ở Oregon). Chúng tôi tin rằng kết quả của chúng tôi cung cấp một bức tranh tổng thể thực tế về ngành thụ phấn ở PNW.

Cuộc khảo sát về quá trình thụ phấn của PNW tiếp tục minh họa tầm quan trọng của việc thuê ong mật thụ phấn cho những người nuôi ong PNW. Nhìn chung, 39 người trả lời trong nghiên cứu này đã báo cáo 138 cơ hội cho thuê cây trồng đối với 18 loại cây trồng khác nhau hiện có, chiếm hơn 195.500 tổng số tiền thuê thuộc địa. Những người nuôi ong thương mại PNW tính trung bình 5 lần thuê cho mỗi cá nhân (từ 1 đến 10 lần thuê); 10 người nuôi ong bán thương mại trong nghiên cứu này tính trung bình 2,5 lần cho thuê/cá nhân. Những người nuôi ong thương mại cho biết 30% tổng thu nhập của họ từ mật ong và 68% từ việc thụ phấn (2% từ các sản phẩm khác). Những người nuôi ong bên lề báo cáo tổng thu nhập bằng nhau từ cả mật ong và thụ phấn.

Bảng 1 tóm tắt tổng số thuộc địa được thuê cho mỗi loại cây trồng, tổng giá trị tiền thuê (số thuộc địa nhân với phí được báo cáo bởi mỗi cá nhân đối với loại cây trồng được chỉ định), phí trung bình có trọng số (tổng giá trị cho thuê chia cho số lượng thuộc địa cho thuê) và phạm vi về phí dịch vụ được người trả lời báo cáo. Tổng giá trị phí thụ phấn được những người trả lời báo cáo là hơn 26,3 triệu USD một chút từ hơn 195.500 tổng số tiền cho thuê một chút. Phí trung bình có trọng số của các khu cho thuê năm 2016 là 134,60 USD, tăng 6,10 USD so với năm trước (Hình 1).

Cho đến nay, nguồn tạo ra phí thuê lớn nhất cho những người nuôi ong ở Oregon, Washington và Idaho là tiền thuê hạnh nhân ở California, nơi luôn là cơ hội thụ phấn lớn nhất trong nhiều năm khảo sát vừa qua. Tất cả những người trả lời cho thuê hạnh nhân đều báo cáo trừ 5 người (34 tổng số người trả lời đã thuê các tổ để làm hạnh nhân). Tổng số đàn hạnh nhân cho thuê là hơn 117.000 đàn, chiếm 60% tổng số đàn. Phí thuê hạt hạnh nhân dao động từ 150 USD đến 199 USD, với mức trung bình có trọng số là 185,70 USD. Đây là mức tăng $ 12,45 so với năm trước. Tổng thu nhập cho thuê là hơn 21,8 triệu USD (21.805.167 USD), chiếm 83% tổng thu nhập cho thuê của những người nuôi ong PNW trong năm 2016, đối với những người tham gia khảo sát của chúng tôi. Năm 2016, hạnh nhân và quả cây kết hợp chiếm 79% tổng tiền cho thuê và 91% thu nhập từ thụ phấn (Bảng 2).

Trong khu vực PNW, quả cây vẫn là cơ hội thụ phấn hàng đầu cho những người nuôi ong (chỉ dưới 42.000 đàn ong và tổng thu nhập hơn 2,2 triệu USD). Ba loại cây ăn quả được thụ phấn là lê, anh đào ngọt và táo. Việc thụ phấn bằng lê (12 cá thể) chiếm gần 14.000 thuộc địa, táo (cũng là 12 cá thể được hỏi) chiếm hơn 17.000 thuộc địa cho thuê và anh đào ngọt (15 người nuôi ong) đã sử dụng hơn 10.000 thuộc địa. Nếu chúng tôi loại trừ hạnh nhân, quả cây chiếm 54% tổng số tiền cho thuê thuộc địa ở các bang PNW và 50% tổng thu nhập được tạo ra ở các bang PNW.

======

Bài viết được biên soạn bởi Mật Ong Golden Bee https://goldenbee.com.vn/

Tất cả về Mật Ong https://goldenbee.com.vn/mat-ong

Thông tin về Ong Mật https://goldenbee.com.vn/ong-mat

Sản phẩm Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee https://goldenbee.com.vn/san-pham/mat-ong-nguyen-chat-golden-bee

Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee

100,000.00500,000.00

Mật ong nguyên chất Golden Bee, khai thác tại Tây Nguyên.

Đóng chai theo quy trình khép kín, bảo đảm VSANTP.

Đã hạ thủy phần trong nước dưới 20%.

Đọc tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *