chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Bảo Mật của Golden Bee. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giữ cho mọi trải nghiệm mua sắm trên trang web của chúng tôi là an toàn và bảo mật.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của bạn. Dưới đây là một số loại thông tin chúng tôi có thể thu thập:

Thông Tin Đăng Ký: Bao gồm tên, địa chỉ email, và mật khẩu để tạo tài khoản của bạn.

Thông Tin Giao Dịch: Khi bạn thực hiện một giao dịch, chúng tôi thu thập thông tin thanh toán, bao gồm địa chỉ thanh toán, và thông tin liên quan.

Thông Tin Địa Chỉ: Để gửi sản phẩm đến địa chỉ bạn yêu cầu, chúng tôi thu thập thông tin địa chỉ giao hàng.

2. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép và sử dụng không đúng thông tin cá nhân.

3. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Xác nhận và xử lý đơn hàng của bạn.
  • Gửi thông báo về trạng thái đơn hàng và cập nhật sản phẩm.
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm mua sắm và nội dung trên trang web của chúng tôi.
  • Thực hiện các nghiên cứu và phân tích thống kê để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

5. Quyền Riêng Tư Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện các yêu cầu này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web.

* Tất cả các thông tin chúng tôi thu thập nhằm mục đích giao hàng và giúp khách hàng có trải nghiệm mua sắm tốt nhất – không vì mục đích cá nhân hay thương mại.

Cập nhật lần cuối vào tháng 11 năm 2023.