Chính Sách Cookies

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Cookies của chúng tôi. Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo cách được mô tả dưới đây.

1. Cookies là Gì?

Cookies là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin mà trang web gửi đến máy tính của bạn để theo dõi truy cập và thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web.

2. Loại Cookies Chúng Tôi Sử Dụng

a. Cookies Bắt Buộc: Những cookies này là cần thiết để bạn có thể sử dụng các tính năng cơ bản của trang web và không thể bị tắt.

b. Cookies Hiệu Suất: Chúng tôi sử dụng cookies này để theo dõi cách bạn sử dụng trang web, cung cấp thông tin về lưu lượng truy cập và cải thiện hiệu suất trang web.

c. Cookies Quảng Cáo: Những cookies giúp chúng tôi và đối tác hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn dựa trên lịch sử truy cập của bạn.

3. Quản lý Cookies

Bạn có thể quản lý hoặc tắt cookies thông qua cài đặt trình duyệt web của bạn. Lưu ý rằng việc tắt cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web.

4. Thông Tin Chia Sẻ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin từ cookies với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu.

5. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Cookies này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi sử dụng cookies. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web.

Cập nhật lần cuối vào tháng 11 năm 2023.