chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ, và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

a. Thông Tin Cung Cấp Tự Nguyện: Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin như tên, địa chỉ email, và thông tin liên quan.

b. Thông Tin Tự Động Thu Thập: Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, và các thông tin hệ thống khác khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

a. Cung Cấp Dịch Vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, và giải quyết thắc mắc của bạn.

b. Tùy Chọn Thông Tin: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông báo về sản phẩm, cập nhật, và các ưu đãi đặc biệt, nhưng chỉ khi bạn đã đồng ý nhận những thông báo này.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép và lưu trữ thông tin an toàn.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ bạn yêu cầu.

5. Quyền Lực Của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ.

6. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo rõ ràng trên trang web.

Cập nhật lần cuối vào tháng 11 năm 2023.