điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của Golden Bee. Trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản Sử Dụng dưới đây. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, và mã nguồn, là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Việc sử dụng nội dung này mà không có sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi là vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác.

2. Sử Dụng Trang Web

a. Chấp Nhận Chịu Trách Nhiệm: Bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng trang web này và tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định áp dụng.

b. Ngắn Chặn Truy Cập: Chúng tôi có quyền ngắn chặn hoặc chấm dứt truy cập của bất kỳ người dùng nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước.

3. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào. Các thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng tải trên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản đã thay đổi.

4. Liên Kết Đến Trang Web Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó và khuyến cáo bạn đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của họ.

5. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật được mô tả chi tiết trên trang web.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin liên hệ.

Cập nhật lần cuối vào tháng 11 năm 2023.