Vũ Điệu Của Loài Ong Mật

Loài ong dùng vũ điệu để trao đổi thông tin với nhau

Nhóm nghiên cứu quốc tế đã chứng minh được ong mật châu Á và châu Âu có thể học hỏi để hiểu được ngôn ngữ vũ điệu của nhau.

9 loài ong mật được phát hiện trên toàn thế giới tách biệt nhau cách đây khoảng 30 đến 50 triệu năm và sau đó phát triển những “ngôn ngữ” vũ điệu khác nhau.

Hiện tại các nhà nghiên cứu từ Australia, Trung Quốc và Đức đã khám phá rằng, hai loài ong cách xa về mặt địa lý nhất – ong mật Apis mellifera châu Âu và Apis cerana châu Á – có thể chia sẻ thông tin và hợp tác khai thác các nguồn thực phẩm mới.

Tiến sĩ Shaowu Zhang, Trường Nghiên cứu Khoa học Sinh học, Đại học Quốc gia Australia, giải thích: “Chúng ta biết rằng thành viên trong cùng một tổ ong đều đặn trao đổi thông tin qua điệu nhảy về vị trí của những địa điểm mới được khám phá, ví dụ như nguồn thức ăn, nguồn nước, khu xây tổ mới”.

“Những chú ong trinh sát thực hiện điệu nhảy của ong phía trong tổ. Tọa độ của các địa điểm xa được mã hóa bên trong giai đoạn lúc lắc thực hiện điệu múa ba-lê, còn hướng và khoảng cách của nguồn thực phẩm hàm chỉ bằng hướng và độ dài của điệu nhảy. Khoảng thời gian này khác nhau giữa các loài ong, thậm chí nếu nó bay cùng một khoảng cách trong cùng một môi trường.

Đây là nhóm đầu tiên nghiên cứu thành công hành vi của một tổ ong chứa 2 loài ong khác nhau. Một trong những phát hiện đầu tiên của thử nghiệm mới lạ này là chỉnh trong tổ hỗn hợp, chúng có thể chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau để thu nhặt thức ăn. Ong mật châu Á theo dõi điệu nhảy của ong châu Âu xâm lược và giải mã thông tin chính xác.

Tiến sĩ Zhang cho biết: “Ngôn ngữ vũ điệu của mật là một trong những hệ thống thông tin được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất trong thế giới động vật. Tuy nhiên như chứng minh, những điều ngạc nhiên vẫn xảy ra Công trình này có những ứng dụng quan trọng đối với hiểu biết của chúng ta về sự giao tiếp động vật”.

======

Bài viết được biên soạn bởi Mật Ong Golden Bee https://goldenbee.com.vn/

Sản phẩm Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee https://goldenbee.com.vn/san-pham/mat-ong-nguyen-chat-golden-bee

Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee

Mật ong nguyên chất Golden Bee, khai thác tại Tây Nguyên, đóng chai theo quy trình khép kín, đã hạ thủy phần trong nước dưới 20%.

Đọc tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *