Krispn Nuôi Ong Tại Đại Học Purdue

Gần đây Krispn Given đã được thăng chức thành Chuyên gia nuôi ong tại Đại học Purdue, trong mười ba năm qua, Krispn đã làm việc với Tiến sĩ Greg Hunt tại khoa côn trùng học của Đại học Purdue. Trách nhiệm của ông bao gồm duy trì 120 đàn ong mật nghiên cứu, điều hành chương trình nhân giống ong mật Purdue, giảng dạy khóa học ngắn hạn về nuôi ong chúa hàng năm, quản lý phòng thí nghiệm ong mật và các hoạt động khuyến nông. Krispn còn dạy lớp thụ tinh bằng dụng cụ mỗi năm tại trường đại học, hàng năm giảng dạy cho những người nuôi ong trên khắp đất nước. Trọng tâm nhân giống hiện tại của ông là chọn lọc hành vi kháng lại hành vi phá hoại và chải chuốt của varroa. Tiến sĩ Greg Hunt và Krispn Given đã phát triển dòng ong “mite-biter” đang bắt đầu thu hút nhiều sự quan tâm trên khắp đất nước đối với những người nuôi ong và người chăn nuôi ong mật.

Gần đây (2014 -2015) Krispn và Greg đã thực hiện một nghiên cứu so sánh với 39 người nuôi ong trong đó họ xem xét tỷ lệ sống sót trong mùa đông và số lượng bọ ve trên mỗi đàn sử dụng 3 nguồn thương mại so với hai nguồn Purdue. Tổng cộng có 22% quảng cáo và 59% bọ ve Indiana sống sót; với 63% thương mại và chỉ 26% bọ ve chết trong mùa đông! Các thuộc địa thương mại có số lượng bọ ve nhiều hơn gấp 3 lần.

Với sự lựa chọn liên tục, Tiến sĩ Greg Hunt và Krispn Given đã đạt được khoảng 50% số con ve nhai trong đàn nghiên cứu của họ!

======

Bài viết được biên soạn bởi Mật Ong Golden Bee https://goldenbee.com.vn/

Sản phẩm Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee https://goldenbee.com.vn/san-pham/mat-ong-nguyen-chat-golden-bee

Mật Ong Nguyên Chất Golden Bee

Mật ong nguyên chất Golden Bee, khai thác tại Tây Nguyên, đóng chai theo quy trình khép kín, đã hạ thủy phần trong nước dưới 20%.

Đọc tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *